PDF Nke büntetőjog tankönyv Newdata

NKE Könyvesbolt ( Oktatási Központ) 1083. Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó, Budapest - Debrecen,. A Büntető Törvénykönyvről szóló. a Kúria az Általános Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai, a III. számú Büntető Elvi Döntése, valamint az Általános Részt érintő BKv- i. A büntetőjog alapelvei. A magyar büntető joghatóság. A bűncselekmény fogalma és elemei. Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó, Budapest. Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó,. A magyar büntetőjog szankciórendszere, a büntetések és intézkedések. A büntetés kiszabása. A fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó speciális rendelkezések. Zárthelyi dolgozat írása 9- 14.

 • Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából megoldások
 • Algebrai feladatok megoldással 7 osztály
 • Angol érettségi 2018 feladatok megoldással
 • Fekete könyv teljes film online


 • Video:Büntetőjog tankönyv

  Tankönyv büntetőjog

  Az élet, a testi épség elleni bűncselekmények. Az emberiség elleni bűncselekmények és az állam elleni bűncselekmények. A tankönyv feldolgozása követi a magyar szakirodalomban kialakult elméleti felfogást és módszert. Az egyes bűncselekményi törvényi tényállásokat a büntetőjog általános részében elfogadott elméleti tételek alapján meghatározott logikai rendben tárgyaljuk, figyelembe véve az oktatás didaktikai és a joggyakorlat jogértelmezési követelményeit. A tankönyv megírása során – több mint két évtizedes, a büntetőjog oktatásában szerzett tapasztalataimra is alapozva – arra törekedtem, hogy az ismeretanyagot rendszerezetten, jól tagoltan, nagyszámú aktuális eseti döntést ismertetve, és szükség szerint a büntetőjog- tudományban jelentkező eltérő álláspontokat is bemutatva közvetítsem. ZNETIJT3051 Kreditérték: 4 Szakok melyeken a tárgyat oktatják:. - Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó,. - Blaskó- Miklós- Pallagi- Polt- Schubauer: Büntetőjog Különös Rész I. , Rejtjel Kiadó,. Oktatott tantárgyai: Büntetőjog; Büntetőjog gyakorlat 1- 2; Nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi alapjai ( MA) Nemzetközi bűnügyi együttműködés ( MA) Büntetőjog I- II ( MA) Büntető- és szabálysértési jog ( MA) Transznacionális bűncselekmények.

  Studying KAT1M11 Büntetőjog at Nemzeti Közszolgálati Egyetem? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. Studying KAL6B01 Alkotmányjog at Nemzeti Közszolgálati Egyetem? Csomagban a Büntetőjog I. – Általános Rész c. törvény, tehát a Büntető Törvénykönyv elfogadását követően immár nyolcadik alkalommal jelenik meg a Különös Rész tényállásait átfogóan elemző szakkönyv. július 8- ig hatályba lépett jogszabályváltozásokra. 3 db jogi tankönyv - NKE RTK- Büntető jog Általános, r. Alkotmányjog, stb - Jelenlegi ára: 4 500 Ft Szép állapotúak, az NKE- RTK- n használt büntetőjog tankönyvek az aukció tárgya. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ( NKE) új címzetes oktatóit köszöntötték október 26- án a Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében. A Víztudományi Karon működő Hullámtéri Kutatóműhely munkáját segíti az az együttműködés, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Huawei kötött. E- jegyzetek, E- tankönyvek Legutóbbi feltöltések Célzott kibertámadások.

  Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára . A tankönyv a szakma történelmi gyökereinek, a szabályozás, a tudományos gondolkodás, a szervezet- és intézményrendszer, illetve működésének bemutatásá- val a. a magyar büntetőjog) kezdettől való megkülönböztető jellemzője a büntetőjogi büntetés. Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó, Budapest- Debrecen, Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések, RTF kiadvány, 1995 Blaskó: Általános Részi szemléltető táblák a büntető anyagi jog köréből, RTF - Rejtjel Kiadó, Budapest,. Halmos Szilvia – Dr. Petrovics Zoltán MUNKAJOG Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- tudományi Kar Budapest,. Irodalomjegyzék: 19. Kötelező irodalom: Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó, Budapest - Debrecen,. Központi szám: Budapest, Pf. Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82. Ezzel kapcsolatban dr. Pallagi Anikó adjunktus hangsúlyozta a kari alapképzésben a büntetőjog oktatásának kiemelt jelentőségét, a bűnügyi tudományok körébe tartozó tárgyak összehangolt oktatásának fontosságát, esetlegesen új gyakorlati tárgyak bevezetését, amelyekben a hallgatók a büntetőjogi ismereteket a kriminalisztikai módszerekkel közösen sajátíthatják el. Tankönyvek, folyóiratok és adatbázisok otthonról is! HeinOnline - Civil Rights and Social Justice adatbázis MeRSZ adatbázis - új októberi címek Könyvajánló -.

  Új könyvek az NKE Központi Könyvtárában. A - ben útjára indult tankönyvsorozat második kötete az anyagi büntetőjog különös részének anyagát a közszolgálati szakemberképzés igényei szerint válogatva és rendszerezve magyarázza. A tankönyv elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának jelenlegi, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jövendő hallgatói számára készült. Büntetőjog, Jogi tankönyvek, Állam- és jogtudomány. A kézirat lezárva:. Görgényi Ilona, dr. Gula József, dr. Büntetőjog fogalma, feladata, helye a bűnügyi tudományok rendszerében 2. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete. A büntetőjog forrásai. A büntető jogszabály értelmezése 4. A bűncselekmény fogalma.

  A tényállások fajtái.